Van duurzame innovatie naar duurzame consumptie

by claudia on December 15, 2010

Zonder duurzame systemen van productie èn consumptie geen duurzame samenleving. TNO organiseerde samen met de TU Delft en de Haagse Hogeschool onlangs één van de meest succesvolle conferenties op dit gebied in de afgelopen 10 jaar. Het bevestigt de internationale reputatie die TNO heeft opgebouwd op het gebied van duurzaam innoveren en vergroening van de economie.

De conferentie, een samenwerking tussen de European Roundtable on Sustainable Consumption and Production en de Environmental Management of Sustainable Universities, vond plaats van 25-29 oktober, te Delft. Mede-organisator Arnold Tukker, bijzonder hoogleraar duurzaam innoveren aan NTNU in Trondheim en programmamanager bij TNO: ‘We moeten nieuwe, duurzame technologie slim inbedden. Blind een hoger bruto nationaal product en een materialistische levensstijl najagen en hopen dat we met technische snufjes de energie- en grondstofschaarste kunnen ontlopen, werkt niet meer. De vraag moet zijn wat het meest bijdraagt de kwaliteit van leven in onze samenleving. Dat vereist slimme, efficiënte technologie maar ook passende sociale structuren. De EU verwoordt dit in zijn strategie voor 2020 als volgt: ‘Smart, sustainable and inclusive growth’.

Han Brezet, Tim Jackson, Jacqueline Cramer, Don Huisingh en Arnold Tukker

Gedrag of technologie?
De keynote speakers stelden deze discussie centraal in hun presentaties. Een van de vragen die de deelnemers bezighield was de vraag of verandering van gedrag of juist nieuwe technologie de sleutel vormt naar een duurzamere samenleving. Openingsspreker prof. Tim Jackson pleitte voor een rem op ongebreideld consumeren. Prof. Wubbo Ockels benadrukte juist dat nieuwe technologie nodig is om het ruimteschip aarde te redden. Voormalig milieuminister Jacqueline Cramer wees op het belang van voldoende maatschappelijk draagvlak. Politici moeten immers de vergaande maatregelen die nodig zijn voor klimaatbeleid en een duurzamer energiesysteem kunnen legitimeren. Prof. Don Huizingh wees erop dat duurzame consumptie en duurzame innovatie alleen verder zullen verankeren als universiteiten hun onderwijsprogramma’s en organisaties vergaand verduurzamen.

Videoverbinding met Kaapstad
Tijdens de conferentie is per video contact gelegd met de Cape Peninsula University of Technology in Kaapstad, waar tegelijk eenzelfde conferentie werd georganiseerd. Dit leverde gezamenlijke sessies op over energie, innovatie, water en duurzaamheid in het onderwijs. De videoconferentie werd geopend door de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Peter Goosen en in Zuid-Afrika afgesloten door de Nederlandse ambassadeur Rob de Vos. Dit initiatief droeg bij aan bredere deelname en discussies op de conferentie, terwijl tegelijkertijd het milieubeslag van dit onderdeel beperkt bleef.

Resultaten
De conferentie leverde een aantal belangrijke resultaten op. Ten eerste vinden de deelnemers dat de ontwikkeling van een ecologische macro-economische theorie en de discussie hierover meer aandacht verdient. Dit is van groot belang om meer draagvlak en legitimatie in politiek en maatschappij te krijgen. Ten tweede is betere kennisdeling en samenwerking nodig zodat duurzame innovaties daadwerkelijk leiden tot duurzamere consumptie en vermindering van de milieubelasting. Ten derde zijn er goede voorbeelden van duurzaamheid in het hoger onderwijs en op de campus, die bredere invoering verdienen in het hoger onderwijs. Tot slot komen duurzame innovatiepraktijken en duurzame consumptie-initiatieven nog te weinig uit de niche. Een grote vraag blijft hoe deze praktijken mainstream kunnen worden als onderdeel van systeeminnovaties en transities.

Dit nieuwsbericht is een voorbeeld van artikelen die ik schreef in opdracht van TNO (Strategie & Beleid).

Previous post:

Next post: